Polityka prywatności | zakup.se
Wczytuję dane...
Polityka prywatności
 Pobierz politykę prywatności

Ochrona danych osobowych naszych użytkowników serwisu zakup.se jest dla nas priorytetem, w związku, z czym przeznaczymy wszystkie zasoby i wysiłki niezbędne do przetwarzania Twoich danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Za pomocą niniejszego dokumentu, chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi poprzez stronę internetową zakup.se.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję tego dokumentu.

A. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Administratorem danych jest Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowej 3A, 53-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616640 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-27-90-037 będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zakup.se (dalej: zakup.se).

Możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@zakup.se lub listownie na adres Grupa Anstar sp. z o.o. al. Kasztanowej 3A, 53-125 Wrocław.

B. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład, otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

1. Kiedy tworzysz konto na platformie zakup.se, przesyłasz nam swój adres e-mail. Po utworzeniu konta, możesz dodać dodatkowe informacje do swojej osobistej strony (Moje konto) na platformie zakup.se, takie jak: numer telefonu komórkowego, adres dostawy, dane kontaktowe, adres do faktury, które ułatwią Ci składanie zamówień (nie będzie potrzeby każdorazowego ich podawania).
2. Zamówienie na portalu zakup.se możesz złożyć bez zakładania konta. Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: imię, nazwisko, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu. Dodatkowo informacje o urządzenie używanym do uzyskania dostępu do naszych usług (rodzaj np. komputer, tablet, telefon, system operacyjny np. Android, adres IP, typ przeglądarki).

Możemy również zbierać, a następnie przetwarzać pewne informacje na temat Twojego zachowania podczas przeglądania naszej strony internetowej w celu personalizacji korzystania z Internetu i składania ofert dostosowanych do Twojego profilu. Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi szczegółami w tym zakresie, przedstawionymi poniżej w części dotyczącej celów przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.

Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

C. Jakie są cele i podstawy przetwarzania

Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, (podstawa prawna - RODO art.  6 ust. 1 lit b), w tym do: 

a. Tworzenie i zarządzanie kontem w ramach platformy zakup.se.
b. Realizacja zamówień (kompletowanie, wysyłka towarów, rozliczanie i wystawianie faktur).
c. Obsługa reklamacji towarów i zwrotów (odstąpienie od umowy).
d. Świadczenie usług wsparcia, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów i usług zakup.se.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między zakup.se a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 
2. Do ulepszania naszych usług (podstawa prawna - RODO art.  6 ust. 1 lit f),

Stale się rozwijamy i ulepszamy naszą ofertę i usługi. W tym celu możemy gromadzić i wykorzystywać pewne informacje o Twoim zachowaniu zakupowym, możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiet dotyczących Twojego zadowolenia z realizacji zamówienia lub prowadzić, bezpośrednio lub przy pomocy partnerów, badania i analizy między innymi pod kątem funkcjonalności naszej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb kupujących, ich zwyczajów zakupowych.
Opieramy powyższe działania na naszym prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały one podstawowych praw i wolności.
 
3. Do celów marketingowych (podstawa prawna - RODO art.  6 ust. 1 lit a)

Zawsze chcemy przedstawiać Ci ofertę, która może Cię zainteresować. Oznacza to, że możemy:

a. Przesyłać ogólne i tematyczne biuletyny za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (e-mail), informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zakupiłeś lub których zakupem byłeś zainteresowany, i inne podobne komunikaty handlowe.
b. Wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej. 
c. Możemy wykorzystać dane o Twoim zachowaniu zakupowym (np. produkty oglądane, kupione) w celu utworzenia profilu. Takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego i nie wpływają na Ciebie w żaden inny podobny sposób w znaczącym stopniu.

Będziemy przesyłać Ci oferty tylko, gdy wyrazisz na to zgodę. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez:

a. Kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach otrzymywanych od nas.
b. Kontakt z zakup.se przy użyciu danych kontaktowych opisanych powyżej.

Czasami możemy opierać nasze działania marketingowe na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na promowaniu i rozwijaniu naszej działalności handlowej. W każdej sytuacji, w której wykorzystujemy informacje o Tobie dla naszego uzasadnionego interesu, dbamy i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje podstawowe prawa i wolności nie zostaną naruszone. Możesz jednakże w dowolnej chwili, w sposób opisany powyżej, zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a my odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak będzie to możliwe.

4. Do obrony naszych uzasadnionych interesów (podstawa prawna - RODO art.  6 ust. 1 lit f)

W wyjątkowych sytuacjach możemy wykorzystywać lub przesyłać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności handlowej. Powodem takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na obronie naszej działalności handlowej (np. przed atakiem hakerskim), przy czym zapewniamy, że wszystkie podejmowane przez nas środki gwarantują Twoje podstawowe prawa i wolnościami. 

D. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane przechowujemy dopóki masz konto w zakup.se. Możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania informacji, również po zamknięciu konta w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

E. Komu powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych 

1. W przypadku, gdy założysz konto na sklepie Twoje dane przekazywane są do:

a. właścicielowi oprogramowania sklepowego, na którym prowadzony jest sklep zakup.se.

2. W przypadku, gdy złożysz zamówienie w zakup.se Twoje dane przekazywane są do:

a. właścicielowi oprogramowania sklepowego, za pomocą, którego prowadzony jest sklep zakup.se,
b. dostawcy usług płatniczych, ratalnych lub leasingowych,
c. firmą kurierskim,
d. dostawcą usług informatycznych związanych z obsługą zamówień,
e. dostawcą usług informatycznych związanych z komunikacją np. serwer e-mail,
f. dostawcy usług księgowych,
g. partnerom logistycznym obsługujących zamówienie,
h. dostawcą usług marketingowych,
i. dostawcą usług związanym z badaniem opinii po zakupie.

3. W przypadku, gdy zechcesz otrzymywać oferty od zakup.se Twoje dane przekazywane są do:

a. dostawcą usług informatycznych związanych z komunikacją np. serwer e-mail,
b. dostawcą usług marketingowych,
c. właścicielowi oprogramowania sklepowego, za pomocą, którego prowadzony jest sklep zakup.se.
Jeżeli mamy obowiązek prawny lub jest to konieczne w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu, możemy również ujawnić niektóre dane osobowe władzom publicznym.

F. Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

1. Podczas przesyłania danych osobowych, szyfrujemy je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL),
2. Egzekwujemy wewnętrznie i u podmiotów, którym udostępniamy dane osobowe fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych.
3. Ograniczamy dostęp do danych jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Podejmujemy wszelkie starania w celu ochrony Twoich danych osobowych, lecz prosimy pamiętaj, że przekazywanie informacji przez Internet lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

G. Jakie są Twoje Prawa

1. Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy. (podstawa prawna - RODO art.  15)
2. Masz prawo do poprawienia danych, jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy.(podstawa prawna - RODO art. 16)
3. Masz prawo do sprzeciwu:

a. Sprzeciw ogólny (podstawa prawna - RODO art.  21) – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie albo usuniemy je.
b. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego (podstawa prawna - RODO art. 21) – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku, gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna - RODO art.  18) Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko) złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie a) powyżej), kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy, wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.
d. Prawo do usunięcia danych (podstawa prawna - RODO art. 17) istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko): nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych, z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej), wycofaliście Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać), bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.
e. Prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna - RODO art.20), jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: kontakt@zakup.se.
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (podstawa prawna - RODO art.  77), chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu, jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

H. Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych

Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. 

Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat Twoich praw w związku z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z nami za pomocą adresu e-mail kontakt@zakup.se lub listownie na adres: Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowej 3A, 53-125 Wrocław

I. Pliki cookies

1. Witryna zakup.se używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane wewnątrz firmy Grupa Anstar sp. z o.o. w celu optymalizacji działań oraz przesyłane do analizy przez naszych partnerów marketingowych
5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
d. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).